Bánh viên tinh nghệ núi mật ong rừng Bửu Long - 1kg