da mặt bị sần sùi do sử dụng kem trộn phải làm thế nào để khắc phục