Hành Trình Gian Khổ Vào Rừng Lấy Mật Ong Rừng Của Nhật Kim Anh

 

Để làm ra những Bánh Viên Tinh Nghệ Núi Và Mật Ong Rừng Bửu Long của Nhật kim Anh, cô đã phải lặn lội vô rừng cùng những người dân khai thác, lấy từng giọt mật về cho những khách hàng đã tin tưởng dùng sản phẩm của cô

Người đăng: Nhật Kim Anh vào Thứ Ba, 24 Tháng 7, 2018

Người đăng: Nhật Kim Anh vào Thứ Ba, 24 Tháng 7, 2018

 Hành Trình băng rừng của Nhật Kim Anh

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, thực vật, giày, ngoài trời và thiên nhiên

Mệt là vậy nhưng vẫn vui vì những việc mình làm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, cây, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, cây, xe môtô, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Nghỉ ngơi ăn bánh mì

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, cây, xe môtô, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, món ăn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *